Gestalt psychoterapia

 
                                            myšlienky v minulosti 
                            naučené správanie, ktoré je teraz už nefunkčné                                                                                                                               
                         
                                              myšlienky v budúcnosti
                                   strachy, obavy, úzkosti z toho, čo bude
                       
                                          
                                       mozog si robí s vami, čo chce
                                
 
                                                  žiť tu a teraz
                               jediné, čo môžeme ovplyvniť je prítomnosť 
                           
                                      metóda rastu - sebauvedomenia
                                       bližší kontakt samého so sebou
                                  získanie slobodnej voľby v rozhodovaní
                                     poznanie ako formujeme svoj svet
 
 
 
 
 
 

Opýtajte sa

Kniha pre deti na zvládnutie corony Anna Gomes (SIPE)

Pribeh o perlorodke a motylovi.pdf (5451744)

Kontakt

www.nepokojnamysel.sk Cukrová 14
Bratislava
0908115425 janka.vyskocil@gmail.com