Arteterapia

 
Rozprávať o veciach, ktoré prežívame nie je najľahšie. Niekedy ani nevieme, čo vlastne chceme povedať a ani čoho sa naše ťažkosti týkajú. Arteterapia je spôsob práce, kde za vás rozprávajú ceruzky, farby, štetce či rôzne druhy materiálu. 
 
 
"Však ja neviem kresliť." "Naposledy som kreslila, keď som bola na základnej škole." "Určite sa to nebude podobať na to, čo by to malo byť."
 
Tieto všetky obavy  pravdebodobne patria do čias výtvarnej výchovy. . Pri arteterapeutickom stretnutí sa nehodnotí vierohodnosť a umelecká hodnota vašej práce. Dôležitý je proces ako veci vznikajú, či zanikajú. 
 
 
 
Pomocou sebavyjadrenia, rozvoja tvorivosti, možnosti spracovať osobnú tému môže dôjsť k odstráneniu alebo zmierneniu ťažkost.  Pôsobí ako prevencia emocionálnych a sociálnych problémov, umožňuje uvoľniť a znázorniť vedomé a nevedomé konflikty a pocity. Často sa stáva, že finálny produkt sa počas procesu výroby zničí, zdemoluje alebo pretvorí na iný. Artete­rapeutický proces nie je zameraný len na interpretáciu práce klienta, ale aj sám proces tvorby má liečebný a korektívny potenciál. Podporu­je kontakt s terapeutom a uľahčuje klientovo sebavyjadrenie, pretože pre neho je ľahšie rozprávať o svojom obrázku, ako o niečom, čo sa ho priamo netýka, ako keby mal priamo vyjadrovať svoje pocity, trápenia. Umelecký prejav má výpovednú a dorozumievaciu hodnotu aj bez použitia slov.
 
 

Opýtajte sa

Kniha pre deti na zvládnutie corony Anna Gomes (SIPE)

Pribeh o perlorodke a motylovi.pdf (5451744)

Kontakt

www.nepokojnamysel.sk Cukrová 14
Bratislava
0908115425 janka.vyskocil@gmail.com